Afro Alice – 4 lane deja!!!

1ye Janvye 2012- 1ye Janvye 2016

Jodiya fè AFRO ALICE 4 lane!!!!!!!

image

Mèsi ak nou chak pou èd nou sipò nou konsèy nou patisipasyon nou prezans nou ki vrèman bannou bourad epi ede chak jou pi plis rèv nou gen pou Ayiti gen pil tifi ak jènfanm ki konnen, aksepte epi renmen tèt yo jan Bondye fè yo a reyalize.

image

Lè nou te fèk kòmanse nan lane 2012, pi fò kominote ann Ayiti te wè cheve grenn kòm yon bagay pou machann lèt, sentaniz; yon bagay nou pa ka ale ni nan gran sòti ak li ni moun paka twouve nou bèl ak li. 4 lane pi ta, lè nou wè gwo chanjman ki genyen nan kantite ak kalite moun ki vin aksepte sa ki pou yo, sa bannou kè kontan ak ankourajman poun kontinye ede yo pi plis toujou. Gen anpil ki rete pou fèt toujou men nou kontan wè grasa ti kontribisyon pa nou chak jou nou rive pote pozitivite ak chanjman nan lavi plizyè tifi, plizyè fanm. Nou kontan nou se yon referans ak yon modèl pou kominote tifi ak jènfanm ann Ayiti nan domèn sa a.

image

Nou pase de 12 grenn moun a anviwon 50 000 moun kap suiv nou sou tout rezo sosyal yo ak sou blog la.  Fanmi an pa sispann grandi e chak jou rapwoche nou pi plis de rèv nou. Gen anpil ki rete pou fèt toujou men nou sou wout la e nou detèmine pou nou kontinye simen grenn k ap pèmèt nou atenn vizyon nou genyen an.

Ekip Afro Alice la

Afro Alice Hebdo – Mica Elle

Afro Alice te kontan pran yon ti tan pou pale ak yon save nan zafè jesyon cheve natirèl la.  Y ap oganize yon evenman nan jou k ap vini yo Ayiti.  Kidonk, kontinye li pou n ka jwenn plis enfomasyon sou pwogram ki pral fet la ak moun ki oganizel la.

1- Pale nou de wou

Non mwen se Michaelle, min preske tout moun rele’m Mica. Se moun Okap natif natal mwen ye. Map viv Montreal, Canada sa gin kek tan. Sa fe 4 an ke mwen natirel, 5 an depi mwen te met pemanant. Depi 5 an sa yo map fe rechèch pou ka konnen koman mwen pral jere cheve’m yo e map kontinye toujou.

Mica - Evolution Naturelle

Mica – Evolution Naturelle

2- Pale nou de Evolution Naturelle

Bon Evolution Naturelle la se yon fenomen! Nou gen yon gwoup sou Facebook ki rele Naturally Yours epi nou fe plizye rankont Nouyok ak Monreyal kote map viv. Epi nou vin di ke fok nou fe plis toujou pou moun Monreyal yo.  Mwen ak bon patnèm Patricia Lilavois ak lot zanmim ki manm, nou monte Evolution Naturelle, yon gwoup ki fe atelye pou bay bonjan enfomasyon nan jere cheve natirèl.  Atelye nou pral fe Ayiti a ap 5yèm nou fè nan ennan edmi.

11292714_10153252835931005_276577552_n

3- Di nou kisa ki sere nan djakout nou pou moun kap vin nan atelye k ap fet 5 jiyè ann Ayiti a.

11407123_10153244286646005_5615447466495702413_n

Dabo, anpil moun pa konn koman pou jere e pran swen cheve yo nan eta natirel li. Nou pral dekotike sa de A a Z. Epi tou, nou pral montre ke nou pa bezwen antre nan yon magazen pou jwenn pwodwi pou cheve’w. Gen anpil bagay nou deja genyen la nan peyi a! Lè tout sa finn fet, nou pral ede tou moun ki la yo gen ase enfomasyon pou yo etabli yon woutin pou yo pran swen cheve yo. Depi ou konprann koman cheve’w fet, sa li bezwen, wap ka jere yo!

4- Di nou, eske ap gen pwodui tou pandan atelye a? Eske moun yo ap bezwen mache ak ti kob?

Wi. Depi 5 an, mwen fe pwop pwodwi pa’m, li rele Simbi. Se yon melanj bè ak luil pou cheve ak ko.   Se yon pwodui ki sele idratasyon byen, sa vle di depi cheve’w idrate (dlo), ou sele li ak Simbi, ou la pou kek jou. Genyen anpil kado tou pou nou bay. Ap gen panye kado ak bokal Simbi. Epi lè moun yo vini, yo pap pati de men vid. Yap jwenn echantiyon ak lot bagay anko pou yo eseye. Se le yo vini ya wè kisa. Ap genyen poud tankou Rhassoul, Ajil, elatriye tou pou achte.

22222_10153189604256005_1673957933940284710_n

11358620_10153252842546005_487042104_n

5-Kounya nou pral fe yon ti pale sou cheve natirel paw.  Kisa k te konvenk w retounen natirel?

Mwen pat kapab anko! Le mwen te konn mete pemanant, depi yo rive deye tet mwen, se kouri mete pemanant lan la epi rensel menm kote a. Malgre sa mwen toujou boule! Mwen te konnen mwen pa tap mete pemanant la anko, men se pandan gran sè’m nan lopital epi nyès mwen ki natirel vinn vizite’l mwen wè cheve’l mwen di THAT’S IT! Byen fo nan lopital moun yo! Depi le sa mwen pa janm gade deye anko: Natirèl netale.

10628464_10152845398666005_8270796953829452249_n

6- Ki rejim w genyen pou cheve w?

Rejim mwen senp. Mwen pa sevi ak champou sa fe 1 an edmi, mwen sevi ak savon afriken nwa (African Black Soap) ak lot savon pou cheve ke mwen achte isit nan Monryeal (tale mwen pral fe pam). Mwen toujou fe tretman nan yo ak te melanje ak ajil e lot poud endyen (gen nan yo nou genyen Ayiti, vinn nan atelye nap konnen). Rens mwen sevi a se Suave. Sak fe mwen sevi ave l la se paske li ede m avek yonn nan poud yo ki fe cheve’m byen Apre sa se dlo, lwil mwen melanje ak Simbi. Cheve yo toujou nan de dwet, sak ede m pou m jere tan ak eneji nan penyen.

10882178_10152845395986005_6435358293698351532_n

7- Ki mesaj w tap bay medam ki gen pwojè vin natirèl oswa ki deja natirèl yo nan kominote ayisyèn nan?

Pou moun ki gen pwoje a, pa dekouraje! Transisyon a pa fasil sitou si ou pa janm manipile cheve’w nan eta natirel li. Nap we ke dlo se pi bon zanmi nou ta genyen. Trete cheve a tankou li te natirel: fe atansyon le wap pase peny nan pati natirel la, komanse demele nan pwent epi monte, ba li lwil pou ede manipilasyon e pou sele idratasyon an. Evite penyen ki mande pou’w penyen chak jou; ou ka fe  bantu knots, mete ti roulo pou ou fe bouklet.. wap la pou kek jou si ou fe sa. Se menm bagay mwen konseye yon moun ki natirel tou. Nan group ke nou genyen sou Facebook ki rele Marabou Vanyan, nou gen yon pati nou prete nan chante Coupe Cloue a ki di “Bal ti dlo” bay cheve nou dlo, lap kontan anpil. Cheve natirel pa yon kove non, se pi gwo delivrans mwen genyen! Epi tou, pa depann de pwodui nan magazen. Tout sa nou bezwen li nan la nati, nan lakou lakay nou, pwofite!

Annie Christine Emilcar

Afro Alice

AFRO ALICE HEBDO – FANM MON OR THE ELEPHANT IN THE ROOM

Afro Alice has interviewed this week an exquisite young Haitian woman with natural hair who lives in Turkey and use her gift to create original clothing, accessories, shoes and jewelry.  Read on as you get to know the face behind FANM MON: Sophia.

 • Tell us about you.

I am a woman, mother, wife, lover of life, nature and all living things except mosquitoes. Lol

 • Tell us about Fanm Mon.

Fanm Mon is a brand with a primary focus on handmade designs. The brand offers quality, one of kind products mostly. The designs are extremely original, and capture the attention of a selective few.

11084249_816185618435091_4545820808361230496_n 11156281_820007071386279_1470345767733402261_n

 • Why the name FANM MON?

I wanted something organic that all Haitians would automatically understand once heard. I decided on the name because it felt right. I identify with such women/people of my culture. I was not brought up in a closed zuzufied environment. So growing up in Haiti, I had the opportunity to witness the difference between a woman who had her maids do everything for her, verse the machane promenading the streets with heavy loads on their head in order to take care of everyone, and most of the time, they are not able to take care of themselves. So at a very early age, I deeply embraced such efforts, resilience, and strength. When we talk of a Haitian woman, a Fanm Mon comes to mind for me automatically. History proves that I am right up to this day, lets take a look at Haitian art, it is not the woman going to get her hair and nails done every week that is drawn, rather the ones caring the heavy load, the farmers, those who were not educated in the class room but have been nature’s most attentive students. So Fanm Mon is my attempt to help Haitians to see the value of our people regardless of their back ground. Nomads exist all over the world and are respected for what they have to offer their countries and the world, we need to embrace our own the same.

 • Tell us about your creations.

They are what they are, for who they are meant to be. This is what I love about what I make. I did take the advice of my husband and try to make some clothes that were “regular to most’ but I have decided stick to my calling, Fanm Mon is not about catering to the mass, I prefer its essence to be raw from all aspects. I am not a person who thinks, sees, and live life, like the majority of people on earth, and there are many individuals like me, who would connect to my art. I much prefer to create for myself and such people, not the majority. The designs that are liked by the mass are easy to find, so I will let mine work remain the elephant in the room!

11025631_817361141650872_8203622236598969931_n

 • When and why did you return natural?

I have always been natural, entering High School, I wanted a perm so bad, but I mom was against it. When she finally said ok, she permed my hair and allowed me to burn, the feeling of my scalp melting of off my head, was enough for me. From that experience on, I have been either balding my head, or rocking my hair as is. It was not easy in the 90s, imagine in 1994, when all girls wanted to look like Aaliyah, I was walking around with no hair or a fro. Needless to say I had many bad looks, and murmurs, and even being pulled aside by some Haitians advising me, my hair style is not lady-like, lol. My aunts would try to talk me into a perm, but I remained true to myself and I think everyone accepted it after some points. I was not bothered by their dislike, and even at 14,  I was so head strong, my aunts and other neighbors accepted, but considered me the “grin gauche”.

 • How did people surrounding you react to the change?

They could not understand it, but I made it clear it was their issue and not mine.

 • Who were your supporters? Your hairspirations?

In 94? No one. I was my inspiration! My heart would rejoice at the sight of another natural or bald sister, but that was it. It was not so common.

 • What is your current hair regimen?

I used soaps made in turkey by the nomads, and also baby shampoo (rarely). I put aside all of my vegetable/fruit peals, I have lots of aloe vera, cactus, hibiscus, and other plants/herbs that I soak in hot water, for rinse.

 • What are your top 5 products to care for your hair?

None, I use only what I make, I have castor plant in my yard and make my own oil from the green and red plant. In the event I run out, the option would be natural oils from the herbal shops.

 • What do you like most about being natural?

For me it is convenience, by the way, I will say I am not the type who worries much about my hair, I do not put so much time into styling it, I just let it be. I recently cut my hair, and will do a style per month, until I reach the point of balding it, hopefully by July.

 • What do you think about the growing natural hair community in Haiti?

It is wonderful, it is very much needed in our culture, we need to embrace ourselves, natural beauty, and approve our beauty based on our standards and that of our ancestors!

 • A message to the existing, upcoming and potential natural hair community?

To remain true to who you are, do not make temporary decisions based on what is in vogue; embrace yourselves and sisters as we naturally are. Most importantly, be beautiful and natural from within.

Afro Alice Hebdo – Djunelle Isidor pou Pwomosyon Ronm ann Ayiti

Si w ann Ayiti, ou gen anpil chans pou w tande pale de Festival du Rhum ki pral fet ann Ayiti nan jou ki pral vini yo. Kote ide sa soti? Kiyes ki deyel?  Si w ta renmen la oswa patisipe, ki enfomasyon w ka jwenn?   Afro Alice te fè yon ti chita pale ak Djunelle Isidor, yon jèn ki kwè nan biznis, nan pran inisyativ epi nan renmen sa ki natirèl.  Men sa li pataje ak ekip la.

1- Pale nou de wou.

Mwen se Djunelle Isidor, mwen se manadjè epi youn nan moun ki kreye konpayi ki rele J’Organise. Mwen te etidye Diplomasi ak Relasyon Intènasyonal nan CÉDI ,Maketing nan Modern School,  mwen pran fomasyon nan Peyi Lafrans nan vil Pari nan Relasyon Intènasyonal nan CEDS (grasa lekol mwen CEDI), aktyelman m ap etidye Planifikasyon Evenman ak Maryaj nan vil Nouyok Ozetazini epi Dekorasyon pou anndan kay nan peyi Lafrans ak Nouyok.

10251944_859874170703580_6758286048635185871_n

2- Ou di nou ou gen yon konpayi ki rele J’Organise. Pale nou de li.

J’organise se yon ajans pou kreye epi planifye evenman epi fe dekorasyon pou anndan kay.  Se yon konpayi familyal ki fet ak mwen, sèm nan, Ruth Isidor epi yon bon zanmi nou, Alexandra Edouard. Nou se jèn ki kwè nan fè biznis e J’Organise se fyète nou.

3- Pale nou de Festival du Rhum nan.

Festival du Rhum – Haiti se yon salon pou moun goute ronm ak lot pwodui ki plizoumwen menmjan an, se yon kote tou y ap ekspoze plizyè ronm ki soti nan peyi tankou Itali, Japon, Matinik, Gwadloup, Swis, Repiblik Dominikèn ak Ayiti. Ke se moun ki se amatè ke se moun ki gen kav oswa ki mete ronm nan kav oswa ki pwodui ronm oswa moun ki fe melanj epi ki travay nan ba, tout ap rankontre ansanm nan Festival sa a. Ekip Afro Alice la ap la pou bay konsèy epi fè demonstrasyon sou jan ronm ka itilize nan cheve ak rezilta sa bay.   Festival du Rhum – Haiti se inisyativ ekip J’Organise la ke plizyè ministè ak antrepriz prive kore (Nou ka site Ministè Komès ak Endistri, Ministè Touris, Ministè Ekonomi ak Finans, EuropCar, Sunrise Airways, IDS, Affiche-Toi, Techtra Graphics, Redstone Bar and Grill, La Réserve, Rorolight Studio, Fred Michel, Café Selecto epi kèk stasyon radyo).

4- Koman ide pou w oganize yon Festival pou Ronm ann Ayiti te vin nan tèt ou?

Ane pase, Rhum Saint James nan peyi Matinik te envitem pou m al patisipe nan Fête de la Canne ke yo oganize chak ane nan mwa Desanm.  M te pran tiz nan istwa ronm, jan yo itilize kann pou yo ka fè likid la.  M te komanse fè rechèch sou ronm nan istwa dayiti epi se konsa mwen te vin reyalize ke gen yon pati nan istwa nou ak ronm nou pa fè pwomosyon pou li oswa nou manke fe pwomosyon pou li ni nan peyi a ni bay moun lot peyi yo.  Epoutan nou gen yon bel istwa ak ronm. Nou gen ronm nasyonal nou ki se Rhum Barbancourt ki se yon fyète, yon patrimwan, ki resevwa anpil pri nan men anpil gwo potanta nan domèn sa.  Nou gen kleren nou an ki kontribiye anpil nan devlopman peyi a – Sen Michèl gen pi gwo konsantrasyon “guildive” oswa tafya nan lemonnantye selon sa Alexandre Vingtier, yon ekspè nan ronm di.  Nan epok kolonyal la, nou te pi gwo koloni nan ekspotasyon sik. Kidonk, pandan plizye mwa, mwen fe rechech epi kontakte plizye ekspe nan domen ronm ki twouve projè a bèl epi nou travay sou li. Pou n te ka travay sou proje a, nou te oblije rankontre ekspè nan vil Pari, nan peyi Matinik.  Grasa festival sa, n ap ka vann ronm nou yo ak kleren nou yo e nou ap gen opotinite repozisyone nou sou mache ronm nan epi montre nou se youn nan peyi ki gen pi bon ronm nan lemonnantye.

5- Si yon moun ta enterese vini nan Festival la, koman l ka jwenn plis enfomasyon?

Festival la ap fèt 15 ak 16 Novanm depi dizè nan maten pou rive setè nan aswè nan otèl El Rancho.  Tikè pou yon moun asiste Festival la se 500 goud ayisyen.  Yo kapab suiv nou tou sou Facebook, sou Twitter, sou Instagram oswa sou sit nou an.

10407183_322322967960446_1509234054618744937_n

6- Ann fè yon ti pale de cheve natirèl ou.  Konbyen tan w genyen depi w retounen natirèl?

Lèm fini lekol, mwen te retire pèmanant e mwen te rete ak cheve m konsa pandan dezan. Kom mwen te pe peny anpil e mwen pa t gen twop resous, mwen te remet pemanant. Apre 12 janvye 2010, mwen te retounen natirel, sa fe deja katran e fwa sa, m ap rete natirel.

7- Kisa ki te fe w retounen natirel e ki obstak ou te jwenn?

Mwen te retounen natirel jis paske m te vle sa. Sèl obstak mwen se ke mwen pè peny (aloske cheve m boukle anpil le yo pa penyen yo mare) epi mwen pa two konn penyen.  Men mwen kontan pase manmanm ak sem tounen natirel tou, nou fe yon bel ekip.

1656253_721821244508874_1531497349_n

8- Koman w pran swen cheve w?

M lave cheve m 3 fwa chak semen ak rens. Mwen sote pwent yo chak mwa (yo gen anpil pwent), mwen fè benduil ak benykrèm de fwa chak mwa. Mwen idrate yo anpil. Mwen flite melanj dlo ak luil ladan yo maten ak aswè, mwen pa ekspoze yo twop nan soley.  Mwen netwaye yo, mwen nouri yo epi mwen pwoteje yo jan nou konn di l la.  Chevem se pitit mwen, mwen ba li lanmou ak atansyon.

9- Yon ti mo pou moun ki natirèl oswa ki gen pwojè natirèl?

Cheve natirèl pa jis yon mouvman pou mwen jan yo vle fè konprann sa. M renmen cheve m anpil e mwen fyè ke m pa eseye chanje sa Bondye ban mwen ak pwodui chimik.  Yon fanm ki vle retounen natirèl dwe aprann renmen epi aksepte cheve l jan li ye a, kel grenn, ke l swa, ke l dwat natirelman.  Ke se rete ak pemanant nan tet ou, ke se retounen natirel, yo tout se dezisyon pesonel.  Sel bagay, chwa nou fe a, asimel!

Mesi Afro Alice pou entevyou a.

Annie

Afro Alice

Afro Alice Hebdo – Farah Terviné

Semèn sa, Afro Alice te pran tan pou li entevyouwe youn nan kandida ki te patisipe nan konkou Miss Haiti 2014 la.  Se youn nan medam ki te komanse konkou a ak cheve natirèl li epi apresa, li te vin mete grèf epi texturizer devan tèt li pou fe cheve dwat.  Ann al fe yon ti pale sou kiyes li ye, eksperyans li nan konkou a ak rezon ki eksplike chanjman louk la. Non li se Farah Terviné.

1- Bonswa Farah. Mèsi paske w dako nou entevyouwe w. Piblik la konnen w plis kom yon kandidat ki te patisipe nan konkou Miss Haiti 2014 men ou menm, pale nou de wou.

Mwen se Farah Terviné, mwen te patisipe nan Miss Haiti 2014, mwen se mannken, mwen konn danse epi fè piblisite tou.  Nan lane 2011, mwen te depite Petyonvil nan palman jenès ayisyen.  Mwen ap etidye antreprenarya e m konte etidye dwa tou.

10417691_752255434825753_4786717947050829050_n

2- Pale nou de eksperyans ou nan Miss Haiti 2014.

Konkou sa te plis pase yon eksperyans pou mwen.  Se te yon lekol kote mwen aprann anpil, mwen aprann sou tet mwen, mwen aprann sou fanm ayisyen e m aprann aksepte yo kom poto mitan ak pilye nasyon an epi se grasa yo ekonomi peyi a kenbe.  Anplis, konkou sa a te banm vizibilite mwen bezwen pou m fe chemen m pou m reyalize rèv mwen nan politik

3- Depi kile w te retounen natirel ?

Mwen gen dezan depi m te retounen natirel. M te konn pase twop tan nan stidyo epi manman m ki te gen cheve natirel te yon bon enspirasyon pou mwen. Kidonk, mwen te sispann mete pemanant.

10305616_734829073235056_5763269923428147393_n

4- Koman antouraj ou te reyaji devan chwa w te fe pou w retounen natirel?

Antouraj mwen te renmen chanjman an paske yo te twouve tout jan m ye mwen bel.  Nan club kote mwen te konn al fe spo a, medam yo te twouve cheve m te enspirasyon pou yo.  Anpil ladan yo te anvi retounen natirel le yo te we jan cheve m te bel.

5- Ki swen w fe pou cheve natirel ou an general?

Chak 15 jou, mwen lave yo, mwen  mete chalimo oswa kite yo boukle poukont yo.

10409393_734829089901721_8453547505339522403_n

6- Nan komansman konkou Miss Haiti 2014 la, nou te we w ak cheve natirel ou e ou te bel. Apresa, nou vin we ou chanje look la.  E se pa wou selman, tout medam ki te ak cheve natirel yo chanje louk.  Sa k te fe sa ?

Yo te pwopoze nou chanje louk pou jan de konkou nou tap patisipe a e nou te aksepte.  Se menmjan ak Beyonce oswa Jennifer Lopez ki chanje louk tanzantan, nou te aksepte chanje louk tou.

10632863_10152272673768244_1907438739991250094_n

7- Anpil moun pa t apresye chanjman sa paske pou yo se komsi sa vle di cheve natirel pa prezantab, sa w panse de sa ?

Sam tap di yo mwen menm se ke sa k enpotan an se pa chanjman cheve a, se fason nou te pwojte tet nou, jan nous anti nou, jan nou fe vale nou, jan nou sevi egzanp pou jen kap vini yo.  Pesonalite pi enpotan toujou pase aparans lan.  Chanjman nan cheve m nan te ede m konprann ayisyen pa avew pou kapasite w men pou aparans ou.

8- Miss Haiti se yon konkou pou mete anvale fanm ayisyen nan jan l ye a ak tout kapasitel.  E le nou we fanm ayisyen souvan nou we fi ak po nwa, cheve grenn.  Si w te genyen konkou a, koman w tapral montre lemonn aparans sa a ?

M tapral montre l ak kom, ak fom mwen epi ak pesonalitem ak kapasitem, m t ap montre yo fanm ayisyen inik, brav, fye epi janti.

9- Si w te ka fe bak, eske w tap toujou chanje louk ou nan konkou a ?

Non, mwen patap chanjel.  M tap kitel natirel parapo ak nouvo deteminasyon m epi paske m gen pwoblem nan zyem le m mete pemanant : je m fe dlo epi mwen pa ka gade soley.

10- Ki pwoje w apre konkou Miss Haiti 2014

Mwen renmen timoun anpil.  Youn nan pwoje m se kreye yon sant kiltirèl pou timoun ki defavorize yo kote y ap aprann bagay anplis de sa ke yo montre timoun an jeneral lekol tankou gen konfyans nan tet yo ak lot bagay ki kapab ede yo nan domen pwofesyonel.  M ap travay tou pou m ede yon ofelina ki gen andikape ke m tal vizite e m te vreman touché.

Merci Farah,

Annie

Afro Alice

Afro Alice Hebdo – Alice Ericka Milfort

Kèk mwa de sa, bofrèm nan ki konnen m renmen rankontre ak lot jèn moun ki gen cheve natirèl te prezante m Alice.  Nan kèk minit pale avè l sèlman, mwen te admire ti sa m te dekouvri sou li a. Nou dako avem se pa chak jou ou jwenn yon jen tifi kenzan ki gen anpil kreyativite, anpil bon sans epi ki polivalan.  San konte, tout sa ki tonbe anba men l, li fe lespri l mache pou l fel tounen yon bagay ki ka itil li.  Se vreman yon jen eksepsyonel.  Alice gen cheve natirel e li gen yon biznis li monte tou.  Ann dekouvri plis sou li nan ti entevyou sa a.

1-Pale m de wou.

M rele Alice Ericka Milfort. Mwen gen 16 an e m lekol. Mwen renmen tout sa ki atistik e mwen ta renmen pent ak travay nan lot bagay ki gen rapo ak penti.  Mwen se fondatris Bel Panzou Collection.

Alice Milfort Bel Panzou Collection

Alice Milfort
Bel Panzou Collection

2- Pale m de Bel Panzou Collection

Bel Panzou Collection Se yon antrepriz kif è bijou atistik tankou braslè, zanno.  Nou fe potkle tou e nou fe bijou pou gason tou.

10639205_735161286544331_1512006075_o 10631420_735161396544320_893221122_o 10647262_735161449877648_4232114_o 10631545_735161529877640_847097471_o 10637757_735161633210963_993640774_n (2) 10637757_735161633210963_993640774_n

3-Kisa ki te enspire w komanse ak koleksyon sa epi rele li konsa ?

Mwen fou pou tout sa ki atistik e ki gen rapo ak sa.  Anplis de sa mwen debwouya. Kom mwen te konn gade videyo sou Youtube, m vin gen ide kreye yon biznis kote mwen vann bijou ak akseswa mwen fe ki inik ki pa menm jan ak sa tout moun fe epi ki reflete zèv jèn tankou m.

4- Koman w jere aktivite sa yo parapo ak lekol ou ?

Piske lekol vreman enpotan, m fe efo pou m kenbe yon bon ekilib nan bagay yo.  Sa rive mwen gen komand nan mitan semen, le konsa si m gen lekol, mwen bay sa priyorite. Mwen sonje ke yon le mwen te gen pou m ekspoze nan yon fwa nan peryod egzamen, m te oblije prepare tout bagay davans pou m te gen mwens stres epi pou m te ka reyisi nan egzamen yo.

10650520_735161693210957_77552656_o 

5- Nou konnen ou te toujou gen cheve natirel, eske w pa janm gen lide oswa anvi pou w ta mete pemanant ?

Wi m te gen lide an paske m te renmen we le cheve manman m lage sou do l ,sa te atirem a mete permanant tou.

6- Leu konsa, kisa ki fe w pa mete pemanant?

Sa ki konvenk mwen pa met pemanant se le m vin we tout sam te ka fe ak tet mwen e m pat anvi imite moun.

10589498_735162199877573_1895150962_n

7- Koman w pran swen cheve w yo ?

Fason M pran swen yo:M lave yo ,M fe bain d’huile ,M fe bain de creme avec engredyan Natirel et M demele yo ak dwet mwen anvan m fouye Gwo peny lan Parske chevem fourni anpilll.

8- Sa w panse de anpil moun ki ap retounen natirel kounya ann Ayiti ?

M panse Se yon Bon bagay ,te dwe gen sa depi anvan Sa fe medam yo pi bel (sa depan de jan yo pran swen yo )Men m toujou pense pemanant se yon imitasyon.   Et puis,  avec les cheveux naturels on devient plus classique aussi.

9– Sa lekol ou di sou zafe penyen ti tres, fe ti twis oswa penyen ak alonj ?

Lekol mwen pa bay pwoblem pou penyen sa yo, yo jis pa vle moun mete gref, alonj ak tout lot penyen kif et ak fo cheve amwenske yon dematolog bay yon elev yon preskripsyon ki mande pou l ta fe sa

10- Sa w panse de lekol ki entedi penyen tankou ti tres, de dwet ak ti kouri ?

M panse ti tres, de dwet ak ti kouri ede anpil elev pou yo prepare yo pi rapidman epi pou yo mwens fatige chak jou.  Antouka, se lekol yo ki fe chwa yo vle a e nou pa two ka chanje sa

11-Mesaj ou pou kominote fi natirel ki ann Ayiti a ?

Si ou natirel, rete natirel.  Si w gen pwoje retounen natirel, vini paske lew natirel se di w di w renmen moun ou ye toutbon an, ou aksepte l jan Bondye fel la, jan w ye a ou klas epi w bel !

 

Annie

Afro Alice

Afro Alice Hebdo – Anastasia Marcelin

Cette semaine, nous avons eu un entretien très intéressant avec Anastasia Marcelin, jeune haitienne talentueuse et polyvalente avec les cheveux naturels, vivant au Québec.  Bonne lecture déjà!

 • Parle-moi de toi.

Je suis née et j’ai grandi en Haiti. J’ai fait des études dans le domaine dentaire. Je suis mannequin. Je fais un peu de comédie surtout les pièces de théâtre haïtiennes. J’adore motiver car je trouve que c’est important pour moi personnellement et pour les autres aussi. Je suis coiffeuse (spécialement pour les cheveux naturels) et je maquille aussi. Je travaille sur ma ligne de vêtements de sport.  J’ai une compagnie qui s’appelle EBF Nappy Family qui a aussi une page Facebook du même nom. Je chéris l’idée d’écrire un livre dans les années à venir.   Je suis aussi organisatrice de soirées et de défilés de mode dont le but est faire prendre conscience aux gens que peu importe qui on est, sa couleur de peau, sa taille et son poids,  ils ont leurs places dans la société. Je participe depuis le mois de mai à un concours en vue de devenir Miss créole Québec 2014.  Je rêve de retourner vivre en Haïti bientôt. Je suis chrétienne, cette partie de moi est très importante pour moi, car si je suis là où je suis et qui je suis grâce à Dieu.

10602820_10152194214232610_49699568_n

 

 • Parle-moi de ta compagnie

EBF Nappy Family a vu le jour en janvier 2012. C’est une compagnie dont l’idée a été forgée dans la prière, c’est pour cela qu’on a pris Psaumes 139 :14 comme le message de base. Ce passage décrit tellement bien le message qu’on veut véhiculer.

Quand j’ai eu l’idée, j’en ai parlé à d’autre amies, malheureusement qui ne sont plus là, mais elles ont encore leur places, ses filles ont cru en moi et sont parties à l’aventure avec moi. Il y a surtout une, d’ailleurs si je suis là où je suis c’est un peu grâce à elle, elle m’a toujours encouragée et elle le fait encore.

EBF Nappy Family c’est une famille où on organise des défilés qui a pour but la mise en valeur de l’estime de soi. Tout le monde a sa place dans cette société. Ces jours-ci, on travaille beaucoup avec le thème INTIMIDATION car on trouve que la société n’est pas assez conscient à quel point ça détruit l’être humain.

10609088_10152194214347610_1094174936_n

 

 • Travailles-tu sur des projets ?

Oui je travaille sur des projets depuis deux ans. Un des projets que je chéris beaucoup c’est de devenir ambassadrice de l’intimidation en Haïti, et l’autre d’aller travailler là-bas car je trouve que j’ai ce besoin de dire que j’ai fait ma part dans mon pays natal.

 10601152_10152194214392610_1173524421_n

 • Parle-moi de Miss Créole Québec et de ta participation à cette initiative.

Quand j’avais vu l’annonce, je ne savais pas qu’est-ce que c’était, j’ai quand même rempli la fiche sans rien dire à personne car je ne croyais pas que j’allais être sélectionnée. Mais à l’intérieur de moi, il y avait une petite flamme qui me poussait et faisait en sorte que j’y crois.   L’année 2014 pour moi est une année de grâce tout ce que je vais entreprendre va être une réussite même ceux que les autres peuvent voir en échec.

Quand ils m’ont écrit pour le casting, je savais que j’allais être retenue et c’était le cas !

Miss Créole Québec si je devais le rebaptiser, je l’appellerais RETROUVER QUI TU ES.C’ est vraiment l’une des plus belles expériences professionnelles et personnelles pour moi. Après une maladie qui m’a volé 10 ans de ma vie, j’avais besoin de me reconnecter avec mon origine, avec mes valeurs et c’est ce que j’ai retrouvé dans Miss Créole Québec. Ce que j’aime encore plus ce sont les ateliers que je peux nommer d’acceptation de soi. Je suis un peu à la page de ce qui se passe pendant les autres concours de miss. Je peux dire pour de vrai Miss Créole Québec est la seule dans laquelle je me retrouve vraiment. 

Le fait qu’on reste avec les cheveux naturels, qu’on nous parle des plates, de la nature des choses que nos grands-parents nous disaient, c’est enrichissant.

 

J’avais grandement besoin de ça : de cette remise en question de l’être humain, de qui je suis, de ma place dans cette société. Les filles sont merveilleuses, pas de grippages de chignons. On se respecte c’est ça qui fait des vraies valeurs.

10615671_10152194215232610_546134150_n

 

 • Comment es-tu redevenue naturelle ?

J’ai toujours jonglé entre le défrisant et le naturel, mais il y a 4 ans,  j’ai décidé de retourner complètement au naturel. Parfois sans te mentir c’est très difficile car j’aime le changement mais je trouve qu’avec les cheveux naturels, j’ai encore plus de choix et surtout être naturelle m’aide à me sentir accomplie comme femme noire dans tous les sens.

10585626_10152194214792610_1777628857_n

 

 • Parle-moi de ton nom

Mon vrai nom est Anastasia Marcelin. Mon prénom qui veut dire Résurrection, il résume tellement ma vie car je suis une survivante que la vie n’a pas fait de cadeau. Marcelin c’est le nom de famille de ma mère que je porte et je suis très fière car je viens d’une belle et grande famille.

 10617230_10152194223957610_350704738_n

 • Comment tes proches ont il accueilli ton retour au naturel ?

Vu que je suis une personne qui change toujours de coiffure, cela n’a étonné personne. Je ne sais si c’est le fait que je suis coiffeuse aussi. On m’a déjà dit avec mes cheveux naturels, on dirait que j’ai eu une nouvelle naissance.

 

 • Quel est ton régime capillaire actuel ?

Je n’ai pas vraiment de régime, j’ai appris à connaitre mes cheveux pour savoir que j’ai des cheveux saisonniers, j’ai appris aussi à être en harmonie avec eux. La chose qui est importante pour eux vraiment ces temps-ci c’est l’eau, les fruits et légumes. Je dois boire beaucoup d’eau, manger beaucoup de fruits et de légumes.  Etant donné que j’ai la sueur qui afflue de mon cuir chevelu, je les lave deux à trois fois par semaine.

 

 • Quels étaient tes modèles lorsque tu voulais définitivement retourner au naturel ?

Mon modèle c’est une jeune femme qui allait dans la même église que moi qui s’appelle Judith, elle a sa chaine sur YouTube. L’évolution et l’épanouissement  de ses cheveux et d’elle-même m’ont ébloui.

Mes modèles sont souvent les gens autour de moi.

 

 • Ton opinion sur l’affluence des femmes à revenir au naturel.

Etre naturelle n’est pas un mouvement en tant que tel, pour moi c’est plus une question d’acceptation de soi, de qui on est. Je tiens vraiment à dire un gros bravo à ces femmes qui commencent  à rejeter le mouvement Amérique moderne mais qui s’affirment en tant que femmes créoles, descendantes d’Afrique.

 

 

 • Un message pour les femmes haïtiennes de la communauté ?

 

Mon message pour vous les femmes naturelles Haïtiennes c’est de continuer dans cette voie, afin de laisser cette belle richesse à la génération future. Nos parents n’ont pas pu prendre leurs places,  si Dieu nous donne assez d’intelligence pour reconquérir ce qui nous est dû, ce n’est pas pour rien.

On entend plein de mythes concernant les cheveux crépus, un qui sort tout le temps c’est que c’est difficile à coiffer. Moi je dis que c’est un mensonge on a juste eu une mauvaise éducation sur nos cheveux. Si tu es malpropre avec tes cheveux peu importe avec la permanente ou pas tu le resteras, ce qui est fabuleux avec nos cheveux c’est que c’est un art et nous en sommes l’artiste c’est à nous de savoir comment le présenter au public.

Un autre mythe est que nos cheveux ne poussent pas. il faut savoir cibler les besoins de vos cheveux. Donnez-leur beaucoup d’attention. Buvez beaucoup d’eau. Mangez bien,  Faites du sport et de la méditation.   Tout ça aide les cheveux à pousser.

FEMME HAÏTIENNE TU ES BELLE. TU ES UNE PERLE RARE SI TU VEUX VOIR ENCORE PLUS L’ÉCLAT DE TA BEAUTÉ, IL FAUT COMMENCER PAR T’ACCEPTER.

Je ne dis pas qu’il faut te négliger non, il faut prendre soin de toi en tant que FEMME.

 

Annie 

Afro Alice